Công ty TNHH MTV DV BV THăng Long Hà Nội

Tên: Công ty TNHH MTV DV BV THăng Long Hà Nội

Địa chỉ:  34 Linh Lang, P.Cống Vị, Q.Ba Đình , Hà Nội

Mã số thuế:  5200403284

Điện thoại:  (04) 399 05 113 – 3761 8789 – 3762 1440

Fax: 

Email:  info.hanoi@baovethanglong.com.vn

Website: baovethanglong.com.vn

Tên doanh nhân: Nguyễn Quang Điệp

Chức vụ: Tổng giám đốc

Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ bảo vệ

Share

Facebook Comments Box