C.TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ THỊNH TRƯỜNG

Địa chỉ

4/7 Ấp Bình Đức,X.Bình Hòa,H.Thuận An,Bình Dương

Chi nhánh

 

Mã số thuế

3700861673

Điện thoại

0650.3769433

Fax

0650.3769427

Di động

0973.005.252

E-mail

minhchinhtt@yahoo.com

Website

www.thinhtruongsecurity.com

Giám Đốc

Võ Minh Chinh

Phó GĐ

 

Lĩnh vực HĐ

Chuyên hoạt động dịch vụ bảo vệ cá nhân, dịch vụ hệ thống bảo vệ an toàn, giao nhận hàng hoá,...

Share