CÔNG TY TNHH HƯƠNG QUẾ TRÀ BỒNG

Địa Chỉ: 

Trà Xuân - Trà Bồng - Quảng Ngãi

Mã Số Thuế: 

3400349455

Điện Thoại: 

(055) 3865235

E-mail: 

Giám Đốc: 

Nguyễn Đức Lương
Share