CÔNG TY TNHH HẢI SẢN AN PHƯƠNG

Địa Chỉ: 

76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 

08.39 307 490 - 08.39 307 491

Fax: 

08.39 307 492

Giám Đốc: 

Nguyễn Văn Bổn

Lĩnh vực HĐ: 

Nuôi trồng thủy sản biển; nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ. Bán buôn thủy sản

Share

Facebook Comments Box