Công ty CP Đào Tạo - TM - SX BMG

Tên: Công ty CP Đào Tạo - TM - SX BMG

Mã số thuế:  0312395459

Địa chỉ:  06 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Tân Hưng, Q.7

Điện thoại:  08 62823999

Fax: 

Email: info@tapdoanbaominh.com

Website: tapdoanbaominh.com

Tên doanh nhân: Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ: CTHĐQT
Lĩnh vực kinh doanh: Đa ngành nghề
Share