Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri

Địa Chỉ: 

189 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện Thoại: 

(08) 38035.401 – (08) 38995.996

Fax: 

(08) 38035.403

E-mail: 

Share

Facebook Comments Box