HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN VIETGAP MỘC CHÂU

Địa Chỉ: 

Bản áng I, X. Đông Sang, H.Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

Điện Thoại: 

0982517128

Giám Đốc: 

Lê Văn Các

Lĩnh vực HĐ: 

A01181 - Trồng rau các loại (Ngành chính)
A014 - Chăn nuôi

Share

Facebook Comments Box