CÔNG TY TNHH AN HOÀ

Địa Chỉ: 

Khu vực Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Mã Số Thuế: 

4100332415

Điện Thoại: 

0256. 3838550

Fax: 

0256. 3838816

Giám Đốc: 

Lê Văn Chín

Lĩnh vực HĐ: 

Chế biến gỗ

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu C23990
2 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng G4663
3 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ H4933
4 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế C3100 (Chính)
5 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ C1610
6 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện C1629
 
Share