HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ LONG THUẬN, THỊ XÃ GÒ CÔNG

Địa Chỉ: 

ấp Thuận An, xã Long Thuận, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang

Mã Số Thuế: 

1201572425

Di Động: 

0979103571

Giám Đốc: 

Trần Ngọc Quang

Lĩnh vực HĐ: 

  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Share