CÔNG TY TNHH YẾN SÀO BẢY NÚI

Địa Chỉ: 

Tổ 10, ấp Phú Tâm, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Mã Số Thuế: 

1602060777

Di Động: 

0983980780

Giám Đốc: 

Lý Hứa Thị Lan Phương

Lĩnh vực HĐ: 

  • Chăn nuôi khác
  • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Share