CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HOÀNG LÝ

Địa Chỉ: 

Xóm Ngọc Tân, X.Diễn Ngọc, H.Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Điện Thoại: 

038.3628689 / 038.3627832

Giám Đốc: 

Lo Văn Lý
Share

Facebook Comments Box