CÔNG TY TNHH LỘC TIẾN PHÁT LONG XUYÊN

Địa Chỉ: 

Số 31 đường Dự Định, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Mã Số Thuế: 

1602060840

Di Động: 

0913877774

Giám Đốc: 

Phan Võ Hoàng Tiến

Lĩnh vực HĐ: 

  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Share

Facebook Comments Box