CÔNG TY CỔ PHẦN MAI TÂY NGUYÊN

Địa Chỉ: 

Làng Đăk Rao Lớn, TT. Đắk Tô, H. Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

Mã Số Thuế: 

6101205942

Điện Thoại: 

0603835999

Fax: 

0603835266

Lĩnh vực HĐ: 

C170 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (Ngành chính)

Share

Facebook Comments Box