Công ty TNHH MTV may mặc Bình Dương

Địa Chỉ: 

7/128 KP Bình Đức 1, P Bình Hòa, TX Thuận An Bình Dương

Điện Thoại: 

+84-650-37 55 143 / +84-650-37 55 519

Fax: 

+84-650-37 55 415

Di Động: 

093. 98. 98. 799 - 0918. 576. 850

Lĩnh vực HĐ: 

Share