CÔNG TY TNHH COOLMEX

Địa Chỉ: 

12 Z/2, Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mã Số Thuế: 

3702633834

Di Động: 

01654266725

Giám Đốc: 

Nguyễn Thị Hằng

Lĩnh vực HĐ: 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Share

Facebook Comments Box