00:00
  • Giá xăng giảm từ 15h

    Giảm hơn 300 đồng, mỗi lít xăng E5 RON 92 về mức tối đa 19.611 đồng, xăng RON 95 là 21.177 đồng.    Theo thông tin từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong...