Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số

Tổng cục Thống kê vừa công bố các thông tin thống kê về kinh tế tháng 4/2018 với nhiều điểm sáng...

 
 
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 1.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 2.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 3.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 4.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 5.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 6.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 7.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 8.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 9.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 10.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 11.
Kinh tế Việt Nam tháng 4/2018 qua các con số - Ảnh 12.

Theo Đào Hưng

Share