Đằng sau đề xuất cắt giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và hàng trăm chi cục thuế quận huyện của Bộ Tài chính

Trong 6 Phó Tổng cục trưởng, có 1 người đã đến tuổi nghỉ hưu, 1 người khác đang kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội. Ở các quận huyện, từ năm 2018 đến 2020, chi cục thuế có số thu nhỏ hơn 50 tỷ đồng/năm (trừ nguồn thu từ sử dụng đất), khoảng cách gần nhau (10-20km) sẽ sáp nhập để giảm bộ máy quản lý.

 

Tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Theo Dự thảo Quyết định, Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá bốn Phó Tổng cục trưởng.

Trong khi đó, Tổng cục Thuế đang có 6 Phó Tổng cục trưởng, gồm: Trần Văn Phu, Cao Anh Tuấn, Nguyễn Đại Trí, Phi Vân Tuấn, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Thế Mạnh.

Như vậy, sẽ có 2 người sẽ không còn giữ vị trí Phó Tổng cục trưởng.

Trong 6 nhân sự trên, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu đã sắp tròn 60 tuổi. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh đang kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính năm 2011, trước khi đảm nhận vị trí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vào ngày 10/3/2016. Ngày 28/3/2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động kiêm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội thay thế ông Hà Minh Hải, người nhận nhiệm vụ mới tại UBND TP. Hà Nội.

Điều 40 Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015 quy định: Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 4 người. Do đó, Bộ Tài chính phải soạn thảo tờ trình mới, phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ. Bộ cũng sẽ phải tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Trước đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế được quy định trong Quyết định 115 ban hành ngày 28/9/2009 của Thủ tướng. Điều 4 trong Quyết định này nêu rõ: "Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng".

Đằng sau đề xuất cắt giảm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và hàng trăm chi cục thuế quận huyện của Bộ Tài chính - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: VGP

 

Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2018, Bộ Trưởng Bộ Tài chính đã cam kết đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy ngành thuế. Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đã họp nhiều lần trước khi đưa ra quyết định về xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả.

Không chỉ giảm số lượng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ tài chính cũng đã duyệt đề án tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy hệ thống thuế trong 3 năm. Các chi cục có số thu nhỏ dưới 50 tỷ đồng/năm, trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, các chi cục có khoảng cách gần nhau, ví dụ như cách nhau khoảng 10-20km thì sẽ sáp nhập lại để giảm bộ máy quản lý.

 

Năm 2018, sẽ tiến hành sắp xếp 327 chi cục thuế ở quận huyện để giảm bớt 173 chi cục còn 154 chi cục. Năm 2019, tiếp tục sắp xếp giảm 28 chi cục ở 54 chi cục quận huyện khác. Năm 2020 sắp xếp 168 chi cục thuế để giảm 90 chi cục.

Hiện nay, ngành thuế có 63 Cục Thuế với 711 chi cục, đội ngũ cán bộ công chức lên tới 44.000 người, là tổng cục có số nhân sự lớn nhất cả nước. Chi cục Thuế được thành lập trên cơ sở tương ứng với các đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã,… trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, khi các huyện, thị chia tách hay sáp nhập thì số lượng các chi cục thuế cũng tăng giảm tương ứng.

DQ

Share

Facebook Comments Box