Hàng Hóa - Nguyên Liệu

Tháng 1, xuất khẩu 494 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ

Giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong tháng 1 cũng đạt 170 triệu USD. Giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1/2015 theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 494 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Giá dầu giảm, giá nhớt trơ trơ

Chỉ trong tháng 1 - 2015, giá một số sản phẩm dầu gốc đã giảm 10% - 15% so với tháng 12- 2014. Từ giữa năm 2014 đến nay, giá xăng A92, A95, dầu diesel, dầu hỏa… đều đã giảm mạnh. Xăng giảm tới lần thứ 15 trong khi giá dầu thô thế giới đã giảm tới 50...

Trang