CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH ĐẠT THÀNH

Địa Chỉ: 

Thửa đất số 352, 413, 43 tờ bản đồ số 61, ấp Bình cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Mã Số Thuế: 

3702634644

Di Động: 

0908923223

Giám Đốc: 

Lưu Văn Trường

Lĩnh vực HĐ: 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Share