00:00
  • Ai mừng, ai lo nếu Fed nâng lãi suất?

    Nhiều người Mỹ hiện không chú ý đến những gì Chủ tịch Janet Yellen và Cục dự trữ liên bang (Fed) đang làm, nhưng có thể quan điểm của họ sẽ sớm thay đổi. Vào tháng 6...